Van impasse naar duurzame beweging

In alles wat wij doen geloven we dat conflicten een bron van vernieuwing kunnen zijn. Een impuls voor zelfsturing, ontwikkeling en leren bij individu en organisatie.

Waarom wij dat vinden

In het huidige tijdsgewricht wordt steeds vaker een appèl gedaan op verschillen. Zowel maatschappelijk als zakelijk en zowel individueel als collectief, om uiteindelijk “hét verschil te maken”. Toch worden conflicten die daar onvermijdelijk bij horen, als lastig, storend en soms als taboe ervaren. Als een vervelende uitzonderingssituatie die zo snel mogelijk uit de wereld moet worden geholpen.

Wij geloven niet in deze uitzonderingssituatie. Voor ons zijn verschillen een gegeven als onderdeel van het leven. Een gegeven dat om meer vraagt dan snel wegwerken, immers ze zijn inherent aan sociaal gedrag en treden op wanneer twee partijen belangen hebben die zich ogenschijnlijk niet met elkaar laten verenigen.

Wie zijn wij

Bas Delleman, Wouter van der Loon en Chris Kempen. Wij hebben een fascinatie voor het menselijk gedrag in conflictsituaties en het verborgen potentieel daarvan, voor groei en vernieuwing bij individuen, organisaties en sociale systemen. Door het bundelen van onze talenten in Conflictprofessional zijn wij instaat u te helpen bij conflicten; van impasse naar duurzame beweging.

Wat wij bieden

Primair een proactieve aanpak voor de ontwikkeling en integratie van een conflictmanagement systeem in organisaties.  Maar ook een duurzame uitweg uit conflicten, die recht doet aan de verschillen. En in beide gevallen een impuls geeft aan een ontwikkeling en leerproces van individu en collectief.

 Wij bieden onze diensten in verschillende vormen aan.

                           conflictprofessional-wij-leveren     conflictprofessional_wij-kunnen

Wij brengen oplossingen voor conflicten anders dan door regels en machtsverschillen!